OK, milí čitatelia. Dnes sme sa rozhodli trochu potrápiť vaše mozgové bunky! Pohodlne sa teda usaďte a skúste splniť nasledujúcu úlohu:

Cez rieku musíte dostať všetkých ľudí, ale pritom musíte dodržať niekoľko pravidiel:

  • Na lávke môžte preniesť maximálne 2 osoby.
  • Lávku môže ovládať iba otec, mama alebo policajt.
  • Chlapec nesmie ostať osamote s matkou.
  • Dievča nesmie ostať osamote s otcom.
  • Väzeň nesmie ostať osamote s deťmi ani s rodičmi.

Zapamätajte si pravidlá a pustite sa do toho!

Zdroj/Foto: karaman.cz