Optické ilúzie alebo zrakové klamy sú obrazy, ktorých úlohou je oklamať oko. Vnímame ilúziu a nie objektívnu realitu. Poradí sa vám vidieť na obrázku to, čo bolo myslené ako prvotný zámer autora? 

Optické ilúzie:

Nezáleží na tom ako veľmi sa snažíte. Nikdy neuvidíte iba jednu z tvári:

 Aj vy vidíte skryté obrázky?

Tieto schody asi nikdy neskončia…

Prvý pohľad na slona zhora nadol a potom naopak, zdola nahor

Naozaj veľmi šikovné využitie farieb a metafor.

Tento úžasný obraz sa veľmi hladko prelína…

Ktorú úroveň vidíš ako prvú?

Ak si farboslepý, bude to náročné nájsť…

Ktoré dva obrázky si zbadal?

Čo je to za obraz? Vidíš hudobníkov či dvoch starcov?

Zdroj/Foto: youtube