Poznáte známe slovenské príslovie “Dva krát meraj a raz rež?” Tak by to malo byť často aj s našimi slovami. Ľudia by sa mali častejšie zamýšľať nad tým, aký dopad môžu mať ich slová…

Jedného dňa za múdrym a váženým Sokratom pribehol celý nadšený jeho známy a povedal: „Sokrates, vieš čo som práve počul o jednom z tvojich žiakov?”

„Počkaj chvíľu”, odvetil Sokrates. „Predtým, než mi to povieš, chcem, aby si si urobil jeden malý test. Volá sa Test Troch.”

„Test Troch?”

„Presne tak,” pokračoval Sokrates. „Skôr než mi porozprávaš o mojom žiakovi, chvíľu sa zastav a otestujme to, čo mi chceš povedať. Prvý test je Test pravdy. Si si absolútne istý, že to, čo sa mi chystáš povedať, je pravda?”

„No nie,” odpovedal muž, „v podstate som to len začul.”

„V poriadku,” vraví Sokrates. „Takže nevieš, či to je pravda alebo nie. Teraz vyskúšame druhý test. Test dobra. Je to, čo mi chceš povedať o mojom žiakovi, niečo dobré?”

„Nie, práve naopak…”

„Takže,” pokračuje Sokrates, „ty mi chceš o ňom povedať niečo zlé, hoci nie si si istý, či je to pravda?”

Sokrates pokračoval, „Ešte stále môžeš uspieť, pretože je tu tretí test. Test užitočnosti. Bude to, čo mi chceš povedať o mojom žiakovi, pre mňa užitočné?”

„Nie, vlastne ani nie…”

„Tak,” skonštatoval Sokrates, „ak to, čo sa mi chystáš povedať, nie je ani pravdivé, ani dobré a dokonca ani užitočné, prečo mi to vlastne chceš povedať?”

Muž zostal zahanbený a nič viac sa už povedať nezmohol…

A teraz sa zamysli ty – koľko z toho, čo si kedy povedal, by si po tomto teste už viac nepovedal?

Zdroj/Foto: eduworld.sk, pixabay