Konečne sa Sajfovi podarilo na svoj gauč dostať dlhoročnú spolupracovníčku Adelu Banašovú! Z čoho všetkého ju chalanisko vyspovedal a k čomu sa babizňa priznala??

Zdroj/Foto: youtube