V týchto dňoch je veľmi aktuálnou témou aj veľké reorganizačné prepúšťanie zamestnancov pôšt. Podľa dostupných informácií, ktoré priniesla aj TA3, by malo prísť o prácu zatiaľ 756 z viac ako 12 000 zamestnancov, pričom pošty majú počítať s celkovým odstupným vo výške asi 3,5 milióna eur.

Treba dodať aj to, že zamestnancom bude údajne štát ponúkať iné pracovné pozície, ktoré buď príjmu alebo nepríjmu. V druhom prípade im bude vyplatené odstupné podľa toho, koľko rokov boli zamestnancami pôšt. Niečo tu avšak nesedí. Podľa súčasne platnej legislatívy je zamestnávateľ v prípade, že prepúšťa z reorganizačných dôvodov, povinný zaplatiť zamestnancovi odškodné minimálne za 1 mesiac, ak pracovný pomer trval menej ako rok (no nie v skúšobnej lehote), za 2 mesiace, ak pracoval 1-5 rokov, a minimálne za 3 mesiace, ak pracoval uňho aspoň 5 rokov. Minimálne sa však zrejme bude rovnať slovu práve, a teda skúsení zamestnanci zrejme dostanú 3-mesačné odstupné.

Kde je avšak „háčik“? Ak sa počíta s 3,5 miliónom eur a prepustiť majú 756 zamestnancov, na jedného by to vychádzalo v priemere 3 500 000 / 756 = 4 629 eur! A len ťažko možno veriť, že mesačná mzda zamestnancov pôšt na Slovensku je cez 1 500 eur. A to sme počítali s extrémnym prípadom, že by všetci zamestnanci pracovali na pošte nad 5 rokov, inak by zákonite musel byť ich zárobok ešte vyšší. Takže máme očakávať ešte viac prepustených alebo tá na pohľad mimoriadne atraktívna vyplatená suma bude oveľa nižšia? Alebo je iné vysvetlenie?

Zdroj: Funmagazín.sk, TA3.com | Foto: Twitter