Okolo pojmov sociopat či psychopat koluje mnoho mýtov, ak si však ihneď predstavíte chladnokrvného vražiaceho maniaka, ste na omyle. Sociopati síce majú mhoné negatívne vlastnosti, často sú však dokážu byť veľmi šarmantní a v spoločnosti sa vedia dobre zamaskovať!

 

Ich najnebezpečnejšou vlastnosťou je to, že im na ostatných nezáleží vôbec, alebo len veľmi málo. Pri takom nedostatku empatie si teda vôbec nelámu hlavu s tým, či svojim konaním niekomu ublížia. Možno vás pri tomto pojme napadnú aj niektoré známe postavy zo seriálov – Frank Underwood z House of Cards či Gordon Gekko z Wall Street. Obaja sú manipulatívny, nemajú sociálne zábrany a využívajú ostatných pre svoje vlastné sebecké záujmy, a krásne tak spadajú pod túto charakteristiku.

Nie vždy sa však takéto prípady vyvinú tak, ako je nám ukazované v televízií. Rozoberme si však najskôr pojem sociopat ako taký. Technický termín pre túto diagnózu je ‚antisociálna osobnostná porucha‘ a patrí medzi mentálne poruchy. Ľudia spadajúci do tejto kategórie dokážu vnímať čo je správne a čo nie, tento koncept dobra a zla však konštantne ignorujú a ich vzťahy s inými sú často komplikované.

Pocity k ostatným osobám sú na úplne inej škále ako pri bežnom človeku – sú impulzívne, drsné a niekedy dokonca násilné. Najhorším je však nedostatok ľútosti, ktorý prejavujú na margo svojho správania. Niektorí sociopati teda môžu vyzerať ako obyčajní členovia spoločnosti, kým iní nedokážu svoje správanie ovládať.

Častým omylom je napríklad aj informácia, že psychopat a sociopat sú dve odlišné diagnózy. V skutočnosti však obe poukazujú práve na túto antisociálnu poruchu. „Pojmy sociopat a psychopat pochádzajú z doby ešte pred modernou medicínou,“ tvrdí James L. Griffith, doktor a profesor psychiatrie a behaviorálnych vied na univerzite vo Washingtone, DC.

Mnohí sociopati ani len netušia, že majú poruchu osobnosti, preto je ťažké ich presvedčiť o diagnóze a začať jej liečbu, ktorá je momentálne ešte len v úplných zárodkoch. Porucha je príliš komplexná, ovplyvňuje ju príliš veľa faktorov a stále jej veľmi nerozumieme, tvrdí doktor Griffith. Ďalej vysvetľuje: „Problém s diagnózou DSM-5 je, že nám iba ponúka nálepku pre tento vzorec symptómov, neponúka však žiadne vysvetlenie čo poruchu spôsobuje alebo ako ju liečiť.“ Existuje obrovské kvantum faktorov, podľa ktorých lekári posudzujú, či daná osoba touto poruchou trpí alebo nie. Niektoré príznaky však majú sociopati spoločné, poďme teda priamo k tomu najhlavnejšiemu – ako rozoznať sociopata?

Časté príznaky antisociálnej osobnostnej poruchy
 • ignorovanie spoločenský noriem
 • kriminálne správanie či problémy so zákonom
 • arogancia
 • nepoctivosť, ako napríklad časté klamanie či používanie aliasov
 • klamanie ostatných pre osobný profit či potešenie
 • impulzívnosť a neschopnosť plánovať veci dopredu
 • podráždenosť, nepriateľský postoj či nepokojnosť
 • agresívne správanie, opakované fyzické útoky
 • násilnícke správanie vo vzťahoch
 • neschopnosť poučiť sa z negatívnych dôsledkov
 • bezohľadné ignorovanie bezpečnosti
 • neschopnosť udržať si prácu či dodržať finančné záväzky
 • žiadne či minimálne prejavy ľútosti

Zdroj/Foto: unsplash.com, menshealth.com