Celé Slovensko je od včera zelené a aj keď sme po tom dlho túžili, neznamená to, že je všetko ako predtým. Opatrenia sú ale miernejšie, no Úrad verejného zdravotníctva stále upozorňuje na nosenie rúšok. 

Aj napriek tomu, že sa všetky okresy nachádzajú na Covid mape v zelenej farbe, preventívnych opatrení sa nezbavíme. Stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. „Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku či šál. Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri,“ informuje Úrad.

Výnimku majú deti do šesť rokov, deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness, čo sa týka interiérov aj exteriérov.

Zdroj: ÚVZSR