Vodičov na cestách čakajú zmeny! Pokutu už nemusíte dostať len od policajtov, za niektoré delikty vás môže pokutovať aj obce či mestá. Dôvodom má byť nedostatok policajtov a technických prostriedkov, ako sú kamery! 

„Obce a obecné polície budú môcť od mája technickými prostriedkami zaznamenávať, prejednávať a pokutovať porušenie zákazu zastavenia a státia vozidiel. Dnes má takúto kompetenciu len Polícia Slovenskej republiky,“ informuje rezort vnútra.

„Je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce,“ tvrdia predkladatelia novely zákona.

Táto zmena uľahčí polícii prácu najmä v týchto časoch, keď sú vyťažení pri kontrolovaní dodržiavania pandemických opatrení

Zdroj: NRSR, MVSR, Polícia Slovenskej republiky | Foto: FB/policiaslovakia