Čo sa môže stať ak nebudete rešpektovať dopravné predpisy? Napríklad aj toto. Mladík zastavil na mieste pre vozičkárov na čo samozrejme nemal nárok a tak sa mu ľudia pekne pomstili!!

VIdeo:

Zdroj/Foto: facebook