Z pohľadu histórie žijeme v dobe veľkých zmien, práv a privilégií, pravdou však zostáva aj to, že stále je čo zlepšovať. Svedčí o tom aj fakt, že na Slovensku sú z určitých parlamentných kruhov neustále brzdené snahy o dostupnú antikoncepciu, bezpečné potraty a zlepšenie situácie ohľadom rodovej rovnosti či násilia páchanom na ženách. Inak na tom nie je ani téma zlepšovania podmienok pôrodov.

Nápad zakázať alkohol ženám v plodnom veku však nepochádza z hláv slovenských politikov. Prišla s ním samotná Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Jej globálny akčný plán vyzýva krajiny, aby zvyšovali povedomie o škodách spôsobeným alkoholom, ktoré sa vraj okrem iného najviac ukazujú na duševnom zdraví, zhoršených vzťahoch, agresivite a znížení produktivity.

Zákaz pitia alkoholu pre ženy?

Podľa WHO štúdie sú preukázateľné devastujúce účinky predovšetkým na deťoch, ktorých matky pili počas tehotenstva alkohol – majú neskôr problém nielen so správaním a učením, ale aj s rastom. Svetová zdravotnícka organizácia preto navrhuje, aby existovala prevencia pred pitím alkoholu nielen v prípade tehotných žien, ale aj celkovo u žien v plodnom veku. Tie by sa vraj mali radšej sústrediť na rodičovstvo. Ženy by WHO najradšej ochránila úplným zákazom pitia.

Začať by sa vraj mohlo tým, že sa počas roka ustanoví jeden deň, prípadne ideálne týždeň, kedy by bola konzumácia alkoholu nelegálna. Spomínaný akčný plán pokrýva roky 2022-2030 a je výsledkom faktu, že v Európskej únii sa k pitiu uchyľuje čoraz viac ľudí.

S*xistické, paternalistické, zastaralé a obmedzujúce

Samozrejme, návrhy WHO sa stretli s obrovskou dávkou kritiky, ktoré označujú nápad zákazu alkoholu pre ženy za s*xistický prejav mužskej nadradenosti. Ako taký by výrazne obmedzoval práva žien. Stále platí, že každá jedna má možnosť si sama určiť, či chce alebo nechce piť, nehovoriac o tom, že je jej voľbou, či sa chce stať matkou a porodiť tomuto svetu deti.

Jedným z najvýraznejších kritikov je Matt Lambert, výkonný riaditeľ spoločnosti zodpovednej za propagáciu alkoholu vo Veľkej Británii. Podľa neho WHO silno prekračuje svoje kompetencie a snaží sa zasahovať do ženskej slobody.

Okrem toho, že návrh je sexistický a paternalistický, potenciálne obmedzuje slobody väčšiny žien. Ide aj nad rámec ich právomocí a nemá korene vo vede,“ vyjadril sa Lambert pre Daily Mail.

Zdroj: Daily Mail, Startitup.sk | Foto: Unsplash