Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa stretla s odborníkmi a odborníčkami na sociálnu oblasť v krajine, aby spoločne našli riešenia, ako zmierniť dopady pandémie v slovenských domácnostiach.

„Dnes sme v situácii, keď takmer štvrtina domácností nemá žiadnu finančnú rezervu a ďalších 20 percent má menšie úspory ako dva mesačné platy. Vnímam obavy ľudí z budúcnosti spojené s ich sociálnou situáciou,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti s tým, že už pred pandémiou mnohí žili v chudobe a aktuálne je ich oveľa viac.

Ide sa o jednorodičovské a nízkopríjmové domácnosti ako aj ľudí so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým sa pridali živnostníci, drobní podnikatelia a podnikateľky či ľudia s nepravidelným príjmom.

Hlava štátu uviedla, aké návrhy podľa odborníkov by pomohli rýchlo kompenzovať dopady pandémie: „flexibilnejšie podmienky pre poberanie dávky v nezamestnanosti, rozšírenie možností poberania príspevku na bývanie, zvýšenie príspevku, na ktorý sú odkázaní ľudia v hmotnej núdzi, výraznejšiu podporu v rekvalifikácii a pri vyhľadávaní zamestnania zo strany úradov práce.“

Zuzana Čaputová trvá na tom, že je potrebné nakopnúť ekonomickú a sociálnu obnovu čo najskôr za pomoci samospráv, podnikateľov či mimovládnych sektorov. „Sociálne dopady pandémie a obnovu hospodárstva považujem za kľúčovú prioritu a z mojej pozície sa jej budem v najbližšom období venovať,“ dodala na záver.

Zdroj/Foto: Instagram/zuzana_caputova