Evolúcia je jav, ktorým prišiel každý živočíšny druh na zemi. Je síce pravdou, že niektoré jednoduché formy života neprechádzajú takmer žiadnym vývinovým stupňom už celé dekády, no nakoniec ani to nemusí byť škodu. Samotný fakt, že medúza prežíva bez mozgu milióny rokov, dáva niektorým ľuďom obrovskú nádej…  

Vráťme sa ale k veci. Teraz vyskúšajte toto. Položte si ruku na stôl tak, ako je to vidieť na obrázku.

Spojte spolu palec s malíčkom, pričom zápästie mierne zdvihnete nahor.

Ak sa vám na ruke zjavil sval tak, ako na vľavom obrázku, znamená to, že máte v ruke pre ľudí zbytočný dlhý dlaňový sval (Musculus palmaris longus). Je pozostatkom z čias, kedy naši predkovia chodili po štyroch. Podľa odbornej literatúry ho má až 85 % populácie.

Zdroj/Foto: wikipedia, facebook