Vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je čoraz priaznivejší, čo znamená, že čo chvíľa sa nadobro rozlúčime s otravnými rúškami. Nateraz Úrad verejného zdravotníctva SR rozšíril výnimky nosenia ochrany horných dýchacích ciest pri týchto činnostiach.

 

Od štvrtka 28. mája môžu rúška odhodiť:

  • osoby nevesty a ženícha pri svadbe

  • žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky