Disclaimer

Next Media Group, s.r.o. se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: hello@nextmediagroup.sk.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Next Media Group, s.r.o. nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Next Media Group, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce náleží společnosti Next Media Group, s.r.o..

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu Next Media Group, s.r.o., s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions. For more information about these technologies and partners, please refer to our Cookie Policy.