Možno to znie ako otázka do komplikovanej diskusie. Možno dokonca niektorých táto myšlienka vydesí. Ak by sa niekto z nejakých dôvodov rozhodol zničiť svet, aké ťažké by bolo uhasiť Slnko? Len málokto si pritom uvedomí, ako veľmi je táto otázka nezmyselná…Pýtate sa, čo presne je na nej také nezmyselné? No…je to hneď niekoľko vecí!

 

Predovšetkým: ak chcete uhasiť Slnko vodou, kde chcete toľko vody vziať? Iste, je známe, že tvorí až 70 percent zemského povrchu, teda je tu veľa vody…Ale tento údaj dosť zavádza: Vyvoláva totiž predstavu, že väčšinu Zeme tvorí voda- čo ani zďaleka nie je pravda. Ak by sme zozbierali získali by sme bola by to bublina o objeme 1 386 mil.  kilometrov kubických. To je skutočne len nepatrná časť Zeme (čosi vyše jednej tisíciny).

Ale aj keby bola celá naša planéta z vody- pri porovnaní Slnka a Zeme musí byť každému jasné, že by TOTO by nestačilo. Lebo Slnko, čo sa veľkosti týka, predstavuje asi 1 300 000 zemských objemov. Takže predstava, že by sme chceli zničiť, alebo čo i len ovplyvniť našu hviezdu čímkoľvek na našej planéte je jednoducho absurdná.

Ale poďme v predstavách ešte ďalej…dajme tomu, že máme k dispozícii neobmedzený vodný zdroj. Dokázali by sme uhasiť Slnko? A ak áno koľko vody by sme presne potrebovali? No, a dostávame sa k podstate nezmyselnosti celej otázky a tým je predstava, že aktívnu hviezdu uhasíme ako o čosi väčší požiar. Ale oheň  je chemická reakcia, pri ktorej materiál uvoľňuje teplo, pretože oxiduje. Pri bežnom požiari by stačilo odobrať kyslík z ohňa, a on by zhasol. Vo vesmíre však žiadny kyslík nie je! Naše Slnko „horí“ vďaka reakcii jadrovej fúzie, ktorá premieňa jadrá vodíka na hélium za obrovských teplôt a tlakov v jadre. Nepotrebuje kyslík, aby udržiavala energiu.

Chemicky sú molekuly vody zložené z vodíka a kyslíka (H2O). No a vodík je to, čo Slnko využíva ako palivo pre svoje reakcie. Takže ak budeme dodávať vodík, Slnko bude ešte horúcejšie.

U kyslíka by situácia bola trošku odlišná. Kyslík je jedným z vedľajších produktov prebiehajúcich jadrových reakcii. Práve teraz naše Slnko mení vodík na hélium pomocou protónovej fúzie. Existuje však iný typ reakcie, ktorá tu prebieha,  nazývaná reakcia uhlík-dusík-kyslík. Je typická pre väčšie hviezdy a naše Slnko touto cestou premení len zlomok celkového vyrobeného množstva hélia- cca 0,80 percenta. Ak ste kŕmili Slnko kyslíkom, umožnilo by to aj vykonať viac z týchto reakcií tavenia.

Takže koľko vody  by uhasilo Slnko? Také množstvo neexistuje ani len v čisto teoretickej rovine…A čo by sa stalo keby sme na Slnko vyliali niekoľko tisíc miliárd kubíkov vody? Približne to, čo by sa stalo, ak by sme požiar hasili benzínom: Slnko by sa stalo horúcejšou a väčšou hviezdou.

Zdroj: universetoday.com; sk.wikipedia.org| Foto:pixabay.com; pxhere.com