Smrť je slovo, ktoré v ľuďoch evokuje negatívne pocity. Spájame si ju s emóciami bezmoci, stratou blízkych, našim vlastným koncom. Napriek tomu, že veda už dokázala vyriešiť množstvo problémov a zvláštnych javov, fenomén smrti je ale stále navzdory pokrokom „nejasný“.

My sme tentokrát zozbierali 3 zvláštne javy týkajúce sa smrti, ktoré sa dejú, no veda ich úplne 100-percentne nevyriešila. I keď, indície má.

LABUTIA PIESEŇ

Veľkému počtu nevyliečiteľne chorých ľudí sa odrazu „zázračne“ zlepší ich stav, no krátko na to zomierajú. Niekedy sa im zlepší forma na pár hodín, inokedy i dní. Následne behom niekoľko málo dní zomierajú. Pojem „labutia pieseň“ teda označuje akúsi rozlúčku zomierajúceho so svojim okolím. Veda si stále láme hlavu, no najreálnejším vysvetlením je, že zdravé bunky v tele chorého sa „vzomknú“ a pokúšajú sa vyhnúť svojej definitívnej prehre. Avšak, ich boj je márny, pretože nakoniec sú porazené.

VIDENIE MŔTVYCH

Znie to desivo, no, paradoxne, ak by to bola pravda, mnohí by sa smrti prestali báť. Alebo by sa jej báli o čosi menej. Často sa na smrteľnej posteli v posledných dňoch alebo skôr hodinách života ľuďom údajne zjavujú ich (zvyčajne) mŕtvi známi či príbuzní. Je to akési predsmrtné blúznenie. Dáva nám teda nádej, že smrťou sa všetko nekončí. Veda je ale trošku skeptická a pripisuje to silným liekom, ktoré zomierajúci často dostávajú. Teda, je možné, že sú to skôr halucinácie ako volanie z druhého sveta. S istotou to ale nevie zatiaľ zrejme nikto.

ZÁHADNÉ ZJAVENIA ČI ÚKAZY

Tieto fenomény sa týkajú živých. Po svete chodia tisíce alebo milióny ľudí, ktorí tvrdia, že v čase smrti niekoho blízkeho sa udialo niečo zvláštne. Padnuté obrazy, zastavené nástenné hodiny, no aj zjavenie sa alebo hlasy mŕtvych, ktoré sú akoby živé. Veda je aj tentokrát skeptická, pretože všetko sa predsa má dať racionálne vysvetliť. V hodinách prestane fungovať baterka, hlasy, tiene či postavy sa nám v návale smútku alebo obáv o toho daného, často chorého človeka, zjavia v podvedomí. Každopádne, aj v tomto prípade skôr prevláda individuálna viera v resp. proti tomuto javu.

Zdroj: Funmagazín.sk | Foto: Pixabay