Hádanky sú veľmi obľúbený spôsob krátenia času, ale aj na trénovanie umu a inteligencie. Nasledujúca patrí medzi tie náročnejšie, pri ktorých si musíte dávať dobrý pozor, aby ste sa nenechali pomýliť. Pokiaľ ju správne uhádnete do 1 minúty, značí to, že máte výborné pozorovacie schopnosti a vysoké IQ.

Larryho otec má 5 synov. Volajú sa nasledovne:

  1. DESAŤ

  2. DVADSAŤ

  3. TRIDSAŤ

  4. ŠTYRIDSAŤ

  5. ???

OTÁZKA: Ako sa volá 5 syn?

..

..

..

..

..

..

Odpoveď: Meno 5. syna je Larry

Foto/Zdroj: YouTube