Dnes vám prinášame aj hádanku s číslami, ktorej výsledok vám napovieme, môže byť dvojaký. Avšak, musíte prísť na ten správny postup, ako ju uhádnuť. Väčšina ľudí nedokáže nielen vylúštiť výsledok, ale ani rozlúsknuť logickú postupnosť, ktorá k výsledku vedie. Podarí sa to práve vám?

 

HÁDANKA

Správna odpoveď je …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Logická hádanka má až dve správne odpovede. Tou prvo je číslo 40 a druhou číslo 96.

Ako sme na to prišli?

V prvom rade si treba uvedomiť, že nejde o matematickú úlohu, ale logickú úlohu. V logických úlohách neplatia prísne matematické pravidlá, ale pravidlá logiky, postupností a vzájomných vzťahov.

  1. riešenie

O tom, že 1 + 4 = 5, nie sú žiadne pochybnosti. Výsledné číslo treba potom pridať k rovnici v druhom riadku a vznikne nám: 2 + 5 + 5, čím získame odpoveď 12. Ďalej postupujeme podľa tejto logiky a výsledok pripočítame k tretej rovnici: 3 + 6 + 12, čo sa rovná 21. Výsledok opäť pripočítame k rovnici v poslednom riadku: 8 + 11 + 21 a dostaneme konečný celkový súčet 40.

  1. riešenie

Výsledok päť z prvého riadku sa dá podľa tvorcov matematickej hádky dosiahnuť aj vynásobením oboch čísel a pripočítaním prvého čísla, čiže 1 x 4 + 1 = 5. Pravidlo opakujeme v druhom riadku: 2 x 5 + 2 je 12. To isté urobíme aj v treťom príklade: 3 x 6 + 3 dostaneme 21. Vo štvrtom riadku nám teda vyjde konečná odpoveď: 8 x 11 + 8 = 96.

Zdroj: dobrenoviny.sk