Na internete sa objavila v skutku záhadná hádanka. Dnes budete musieť zapojiť doslova všetky mozgové závity. Hádanka síce spočiatku vyzerá jednoducho, no vedzte, že sa pri nej poriadne zapotíte!

Pred sebou máte štyri rovnice, pričom tri už niekto vyriešil za vás, dokážete vyriešiť tú štvrtú? (Riešenie nájdete na konci článku.)

1

 

.

.

.

.

Riešenie rovnice

V prvej rovnici vidíte troch koňov, ktorí sa rovnajú číslu 30. To znamená, že hodnota jedného koňa je 10 (10 + 10 +10 = 30) V druhej rovnici je po sčítaní koňa a dvoch podkov výsledok 18. Ak teda vieme, že hodnota jedného koňa je 10, logicky hodnota podkov musí byť 4 (jedna podkova je za 2).  (10 + 4 + 4 = 18). V tretej rovnici budete musieť odčítať kovbojské bagandže od podkov. Ak vieme, že podkovy majú hodnotu 4 je jasné, že bagandže budú mať hodnotu 2 (Jedna bota je za 1) / (4 – 2 = 2). V poslednej rovnici máte za úlohu vynásobiť koňa s podkovou a následne pripočítať kovbojskú baganďzu. To znamená, že príklad bude zostavený následovne: 1 + (10×2). Násobenie má totiž prednosť pred sčítaním! No a výsledok? Ten je samozrejme 21 

Tak ako, kto na to prišiel sám?? 🙂

Zdroj/Foto: facebook