Impressum

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 11. november 2020.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Next Media Group, s.r.o.
Obchodná 908/19, Trenčín
Slovensko
E -mail: 
Telefónne číslo: 0912345678
VAT ID: SK2120200797

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.