Nedávno Slovenskom prebehla informácia o tom, že žiaci prvého ročníka na Súkromnej strednej odbornej v Trebišove, všetci prepadli. Ako sa to mohlo stať? Za divné to považuje aj inšpektorát, ktorý sa pustil do preskúmania situácie.

Minuloročný prváci na spomínanej strednej škole v Trebišove, vraj neprešli do druhého ročníka pre koronavírus. V prvej vlne po zatvorení škôl sa nemali ako učiť, čo malo svoje následky v prospechu. Ani jeden z nich neprešiel komisionálnymi skúškami, a tak rodičia žiakov poprosili o zopakovanie si celého ročníka.

„Aktuálny počet žiakov školy k dnešnému dňu je 593. Prvý ročník navštevuje 593 žiakov,“ vyjadrilo sa vedenie školy v stanovisku pre televíziu JOJ, ktorá pátrala po výkaze a našla niečo zaujímavé.

Údajne ide o vynikajúcich študentov, ktorí za svoje úsilie dostávali nemalé štipendiá. Podľa televízie sa mnohí z nich rozhodli absolvovať prvý ročník na iných školách. Prípad pod osobným dohľadom preveruje ministerstvo školstva, podľa ktorého škola inkasovala na tento kalendárny rok viac ako 1,5 milióna eur a nesedí im počet študentov. To už zaujalo aj školskú inšpekciu a začalo sa vyšetrovanie

Zdroj/Foto: Noviny TV JOJ