Po desiatich rokoch tu máme opäť sčítanie obyvateľov Slovenska, ktoré je ale špecifické v tom, že prvýkrát v histórii sa sčítava elektronicky. Štatistický úrad zostavil formulár zostavený zo 14 otázok týkajúcich sa bydliska, rodinného stavu, jazyka, národnosti či vierovyznania občanov a to až v piatich menšinových jazykoch: v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine a nemčine.

Prvotným plánom bolo zaradenie možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam, ktoré ale na poslednú chvíľu zrušili, aj keď vo formulári možnosť uviesť dve národnosti ostala. Informácie o trvalom bydlisku občana a jeho rodnom čísle sú len informačné a nemôžu sa nijako zneužiť. Z výsledkov sa budú odvíjať sumy peňazí pre jednotlivé obce a mestá a práve aj preto je sčítanie obyvateľstva tak dôležité a zo zákona povinné.

Podľa generálnej riaditeľky sekcie sociálnej štatistiky a demografie Štatistického úradu SR Ľudmily Ivančíkovej sa musí sčítať každý občan Slovenskej republiky nad 18 rokov, neplnoletých musia sčítať rodičia či zákonní zástupcovia. „Máme údaje aj z iných administratívnych zdrojov dát, ktorých kombináciou vieme identifikovať, kto sa sčítania nezúčastnil. Sankcie by vyberali jednotlivé obce,“ objasnila Ivančíková s tým, že najnižšia sankcia je 50 a najvyššia 250 eur.

Video sčítania sa pani prezidentky Zuzany Čaputovej si pozriete TU!

Zdroj: Pravda.sk Foto: Instagram/zuzana_caputova