Internetom koluje matematická hádanka určená pre deti na základných školách, s ktorou si však nevedia dať rady ani ich rodičia. Myslíte si, že vy to zvládnete vypočítať?

Na pobreží sa nachádzajú 3 majáky. Prvý maják svieti 3 sekundy, potom je 3 sekundy vypnutý. Druhý maják svieti 4 sekundy a 4 sekundy je potom vypnutý. Tretí maják zas svieti 5 sekúnd a 5 sekúnd je potom vypnutý.

Otázka č. 1: Kedy budú prvýkrát všetky tri majáky naraz vypnuté?

Otázka č. 2: Kedy sa všetky tri majáky naraz rozsvietia?

.

.

.

.

.

.

.

.

Správna odpoveď:
Riešenie otázky č. 1: Všetky tri majáky budú naraz vypnuté po piatich sekundách.

Riešenie otázky č. 2:

Maják číslo 1 sa zapne v sekundách 0, 6, 12, 18 – každých 6 sekúnd.
Maják číslo 2 sa zapne v sekundách 0, 8, 16, 24 – každých 8 sekúnd.
Maják číslo 3 sa zapne v sekundách 0, 10, 20, 30 – každých 10 sekúnd.

Majáky sa zapnú naraz v tej sekunde, ktorá je najmenším násobkom čísel 6, 8 a 10, čiže číslo 120 – Majáky sa naraz rozsvietia v 120. sekunde.

K nájdeniu najmenšieho spoločného násobku môžeme využiť rozloženie čísla na súčin prvočísiel.

nsn (6, 8, 10) = nsn (2 x 3, 2 x 2 x 2, 2 x 5) = 2 x 2 x 2 x 3 x 5 = 120

Zdroj/Foto: YouTube