Ruky sú súčasť nášho tela, ktorú používame prakticky neustále a preto je dôležité všímať si varovné signály, ktoré nám telo posiela. Ak zbadáte na svojej ruke niečo podobné okamžite vyhľadajte lekárov!

Nebezpečné ochorenia rúk:

Tendosynovitida

Tendosynovitida je silný zápal synovia, ktoré je naplnené vodou a obkolesuje šľachu. Zápal je zväčša zapríčinený silným traumatom či stresom. Najčastejšie postihuje ľudí, ktorí su vystavení systematickej stresovej záťaži!

De Quervainova choroba:

Pacienti s tímto syndrómom trpia bolestivými zápalmi šliach na zápästí. Pozorovať ich môžete na zadnej strane ruky po napnutí prstov. Najčastejšie je to postihnutie šliach a svalov palca čo môže mať za následok obmedzenie celkovej hybnosti ruky. Nemoc má príčinu v častom preťažovaní zápästia.

Lipomy

Lipomy sú zhubné nádori v oblasti zápästia ja väčšinou vznikajú v podkožnej tuovej oblasti. Zväčša sú doprevádzané bolesťa a zvýšenou citlivosťou, pričom najrizikovejšou skupinou sú obézni muži.

Zdroj/Foto: wikipedia, chirurgie-ruky.info, creativityexplosion.com