Bývalý výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský už neznesie dlhotrvajúce obmedzenia vlády, ktoré bránia ľudom zúčastňovať sa na bohoslužbách. „Šírenie koronavírusu stále nemáme pod kontrolou a keďže je to zápas s prírodou, ani nikdy úplne mať nebudeme. Keďže kompetentní sa v tejto kríze správajú chaoticky, svetlo na konci tunela príliš nevidieť. Je to zlé, rastie frustrácia a nespokojnosť. Mali by sme sa pokúsiť aspoň trocha normálne žiť,“ myslí si kňaz.

Ziolkovský tvrdí, že kostoly nikdy neboli primárnym miestom šírenia epidémie a nechápe, prečo v ostatných krajinách majú bohoslužby povolené, len tu nie. Okrem toho mu prekáža, že sa nekoná žiadna náboženská prax, žiadne školy, žiadne kultúrne a športové podujatie. Podľa neho to tak nesmie byť a škodí to na duševnom zdraví človeka. „Sociálna izolácia, ktorú niektorí podstupujú už dlhé mesiace, ubližuje. Ubližuje kresťanom, ktorí svoju vieru berú vážne a žijú zo sviatostí.“

Pán Ziolkovský by najradšej brány kostolov otvoril ihneď, a tak sa obracia na kompetentných, aby zvážili svoje rozhodnutie aj vzhľadom na prichádzajúce prípravy na najvýznamnejší kresťanský sviatok, Veľkú Noc.

„V polovici februára začne pôstne obdobie. Je nepredstaviteľné, aby sa na Popolcovú stredu a v pôstnom období nemohli konať bohoslužby a krížové cesty. Obraciam sa so všetkou úctou a naliehavosťou na kompetentných, aby veľmi dobre zvážili, ako sa k realizácii náboženskej slobody postavia. Je čas obnoviť bohoslužby,“ dodal bývalý výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska.

Zdroj/Foto: Facebook/knazantonziolkovsky