Zdala sa vám hádanka s hľadaním psa príliš jednoduchá? Pri tejto svoje mozgové bunky potrápite trochu viac. Na obrázku sa nachádza niekoľko štvorcov a vašou úlohou je ich všetky porátať. 

Otázka teda znie: Koľko štvorcov vidíte na obrázku? Nezabudnite porátaš všetky, ktoré sú k dispozícii. Riešenie nájdete na konci článku.

Správne riešenie nájdete na druhej strane.