Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v piatok mimoriadne zasadala, aby zistili, či práca Andreja Danka je alebo nie je plagiátom. Komisia došla k zisteniam, že predseda parlamentu prácu skutočne odpísal, s originálom sa zhoduje až 63 strán.

Akademický senát aj napriek tomu odmieta onačiť rigoróznu prácu Andreja Danka za plagiát. Náš právny systém vraj takýto termín nepozná. Danko vo svojej práci použil neprimerane veľa cudzích textov bez toho, aby ich správne zazdrojoval. Všetci tak čakali na vyjadrenie samotného predsedu parlamentu, pričom viacerých zaujímalo, či odstúpi zo svojej funkcie.

Andrej Danko napokon skutočne zvolal tlačovú konferenciu, kde vydal oficiálne vyhlásenie o zisteniach komisie UMB. Na slová bol skúpy, určite všetci od neho čakali trochu viac. Ako ale na záver povedal, je vďačný, že komisia nevydala žiadny účelový rozsudok.

Vyjadrenie Andreja Danka k záverom komisie UMB

Zdroj: sme.sk | Video: Facebook/Tablet.TV | Foto: Facebook