Členovia špeciálnej komisie, ktorá má prešetriť prípad úmrtia generála Milana Lučanského, si na zasadnutí pozreli kamerové záznamy, ktoré poskytla ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Exministerka Denisa Saková sa ale médiam zverila, že medzi kamerovými záznamami a spisom evidovali časové nezrovnalosti.

Denisa Saková potvrdila, že videli kamerové záznamy z oboch incidentov, zo dňa 9.12. aj 29.12. Členov zaujímalo najmä to, na akom podklade mohli spomínané zábery vidieť, nakoľko na branno-bezpečnostnom výbore neboli sprístupnené.

„Bolo nám odprezentované, že sú už dôkazmi pre dané trestné konanie, ktoré začala generálna prokuratúra. Dostali sme však potom informáciu, že záznamy dostala ministerka spravodlivosti a tým pádom sme tie záznamy mohli vidieť,“ vysvetľuje Saková.

Pri otázke, či na záznamoch bolo niečo, čo by ju prekvapilo, vyrušilo, poprípade niečo, čo by naznačovalo, čo sa v dané dni udialo, odpovedala blízka spolupracovníčka Milana Lučanského šokujúco. „Bližšie nemôžem špecifikovať, čo sme na tých kamerových záznamoch videli, môžem povedať len jedno, že vzhľadom na kamerové záznamy a vzhľadom na podklady v papierovej podobe, ktoré sme obdržali, tak je tam viacero nezrovnalostí, ktoré by sme radi vysvetlili potom, či už v Trenčíne alebo v prešovskej väznici.“

Naznačila, že ide o časové nezrovnalosti, a aj keď videli len časť záznamov, je ešte kopec otázok, na ktoré nemajú odpovede.

Celé vyjadrenia si vypočujete vo videu:

Foto/Zdroj/Video: YouTube/ Politikum