Táto logická hádanka zaručene potrápi vaše mozgové bunky a zahreje ich na plné obrátky! Vašou úlohou je správne označiť kriminálnika, ktorý vykríkne ako prvý správnu odpoveď! 

Štyria zločinci boli chytení za menšie priestupky, ale keďže o nič veľké nešlo, tak poprosili sudcu, nech ich prepustí. Sudca sa preto rozhodol, že prepustí toho, ktorý ako prvý vykríkne farbu svojho klobúku.

Všetci štyria kriminálnici sú zoradení na schodoch tak, ako to je to zobrazené na obrázku. Štvrtého kriminálnika od ostatných troch oddeľuje stena.

Kriminálnik číslo 1 vidí kriminálnika číslo 2 a číslo 3. Kriminálnik číslo 2 vidí kriminálnika číslo 3. Kriminálnici číslo 3 a číslo 4 nevidia nikoho.

Kriminálnici majú na hlavách klobúky a  sudca im povedal, že dvaja z nich majú biele a dvaja čierne klobúky. Nevedia akej farby je ich vlastný klobúk, a teda majú vykríknuť farbu, ktorú má ich klobúk, ale len vtedy, keď sú si 100% istí.

Nemôžu sa hýbať ani otáčať. Nemôžu medzi sebou hovoriť. Nemôžu si dať dole klobúk, aby zistili, akú má farbu.

Kto vykríkne správnu odpoveď ako prvý?

Neviete? Je to skutočne jednoduché!

.

.

.

.

.

.

Tu je správna odpoveď:
Kriminálnici 3 a 4 nevidia nikoho a teda nemôžu vedieť akej farby je práve ich klobúk! Kriminálnik číslo jedna vidí pred sebou jasne kriminálnika 2 a aj 3 a vie, že majú rôznofarebné klobúky. Preto nevie jasne povedať akej farby má klobúk on. Avšak kriminálnik 2 vzhľadom na to, že kriminálnik 1 ihneď nevykríkol farbu bielu môže usúdiť, že kriminálnik 1 musí vidieť rôzne farby klobúkov! Keďže on vidí čierny a vie vďaka kriminálnikovi číslo 1, že on nemá rovnaký, tak vykríkne, že on má klobúk čierny!

Zdroj|Foto: Facebook