Slovná zásoba ako taká má niekoľko rozdelení. Napríklad na aktívnu a pasívnu. Aktívna obsahuje také slová, ktoré používame denne – áno, nie, jesť, spať, osobné frekventované výrazy, prípadne termíny, ktoré potrebujeme v práci či pri svojich hobby.

V pasívnej slovnej zásobe zas nájdeme slová, ktorých význam síce poznáme, no v komunikácii ich využijeme len zriedka, ak vôbec. Náš dnešný test bude práve o takomto type slovíčok. Koľko z nich dokážete spoľahlivo priradiť k ich popisu?

Držíme palce!

KVÍZ:


EXTRA ŤAŽKÝ kvíz hlavných miest, 2. časť: Kam až siahajú vaše geografické vedomosti?

Foto: Unsplash