Už dlhší čas sme vám nepriniesli žiadnu hádanku, ktorá by preverila vaše logické myslenie. Teraz sa môžete ukázať a odhaliť pravdu. Zaujíma nás totiž, či dokážete zistiť, ktorý z dvoch mužov je otcom dieťaťa, ktoré sa hrá v piesku?

 

Ktorý z týchto mužov je podľa vás otcom? Správne riešenie nájdete na konci článku.

Správne riešenie nájdete na druhej strane.