Známy vedecký časopis Science tento týždeň publikoval štúdiu novembrového celoplošného testovania na Slovensku. Viedol ju epidemiológ MZ SR Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz, ktorý s pomocou jeho tímu prišli na zaujímavé výsledky.

„Ak prihliadneme na to, že epidémia bola v tom čase v rastúcom trende (4.4% denný rast), tak úspech tejto intervencie viedol až k 70%-mu zníženiu oproti hypotetickému stavu, keby k intervencií nedošlo,“ vysvetlil Pavelka s tým, že prijatím prísnejších opatrení 24. novembra 2020 a celoplošným testovaním sa znížila prevalencia vírusu až o 58%.

„Vo svetovej akademickej obci existuje konsenzus, že novembrová intervencia celoplošného testovania bola veľmi silným nástrojom na potlačenie epidémie COVID-19. Touto intervenciou sme si ‚kúpili‘ skoro celý mesiac času a bez nej by sme museli mať omnoho dlhší a tvrdší lockdown,“ tvrdí Pavelk, ktorý je toho názoru, že pravidelné testovanie je po očkovaní druhým najlepším riešením, ako zistiť svoj infekčný status a zamedziť tak ďalšiemu šíreniu infekcie.

Na záver dodal, že výskumníci pracujú už na januárovej štúdii, ktorá vykazuje nižšie hodnoty ale má vysvetlenie. „Počas januárového skríningového testovania sme pozorovali nižší efekt intervencie – 28%. Kým 58%-ný efekt v novembri bol kombinovaným výsledkom masívneho testovania a v tom čase prijatých kontrolných opatrení, tak 28%-ný efekt v januári bol zrejme už jasným výsledkom výlučne masívneho testovania.“

Zdroj: dobrenoviny, www.science.sciencemag.org | Foto: Pixabay