Základná škola je už dávno za nami a to, čo sme sa učili na základoch z matematiky, sme už dávno zabudli. Tento jednoduchý príklad nerobí žiakom žiadne problémy, no horšie sú na tom ich rodičia. Pamätáte sa ešte, ako sa počítajú zlomky?

 

Dokážete vyriešiť teda tento jednoduchý príklad? Správne riešenie nájdete na konci článku.

Správne riešenie nájdete na druhej strane.