Žeby bol koniec večným hádkam medzi veriacimi a ateistami. David Volpert- matematik z inštitútu Santa Fe v USA prišiel s naozaj šokujúcim tvrdením- vraj sa mu podarilo poprieť existenciu samotného Boha…a to „spoľahlivými“ matematickými prepočtami…

Samozrejme na túto skutočnosť neprišiel vďaka ručným prepočtom. Pomohol mu mechanizmus nazývaný „stroj inferencie“ . Princípom je odvodzovanie nových záverov z už známych a dokázaných výrokov.

Jedná sa o pomerne známu matematickú metódu. Ale  výnimočnosť tohto zariadenia spočíva v prakticky neobmedzenej kapacitnej pamäte a schopnosťou zhromažďovať a vyhodnocovať nekonečné množstvo informácii. To z neho robí nadprirodzene logickú myseľ a môže znamenať prielom v riešení komplikovaných otázok, ktoré ľudstvo trápia celé stáročia.

Volpert najskôr dokázal, že nie je možné, aby existovali dve všemocné božské bytosti, tak ako si ich my predstavujeme. Znamenalo by to, že paradoxne nebude ani jeden z nich všemocný. Napríklad si nebudú vedieť navzájom čítať myšlienky, predvídať a ovplyvňovať svoje činy… Túto teóriu nazval „dôkaz monoteizmu“ a z nej je odvodený aj výrok, že  Boh, alebo iná všemocná bytosť so slobodnou vôľou môže existovať, ale len v obmedzené obdobie, nie navždy.

Netreba však zabúdať, že všetky odpovede a hlavne ich pochopenie priamo závisia od aktuálneho stavu toho, kto otázku pokladá.

Zdroj: actualnews.org | Foto: maxpixel.net; pxhere.com; flickr.com; commons.wikimedia.org