Každému je jasné, že zdravotníci pracujúci na Covid oddeleniach sú azda v tej najrizikovejšej skupine, denne prichádzajú do styku s pozitívnymi, a aby sa ochránili, musia vynaložiť nemalé úsilie.

Premiér sa preto rozhodol, že z doterajšieho príplatku 0,70eur na hodinu, zdvihne odmeny pracovníkom na špecializovaných COVID pavilónoch až na 7 eur. “Dnes by mali nemocnice vyplácať príplatok vo výške cca 0,70€ za jednu tam odpracovanú hodinu. Od dnešnej polnoci ho zvyšujeme na 10-násobok, t.j. 7€ za hodinu. Bude sa vzťahovať na každého pracovníka na Covid oddelení úplne rovnako. Lekár, sestra, sanitár, upratovačka…dostanú za každú tam odpracovanú hodinu úplne rovnaký príplatok,” špecifikuje predseda vlády Igor Matovič.

Ďalej potvrdzuje, že príplatok v tejto výške bude trvať dovtedy, kým počet pacientov s koronavírusom vo všetkých nemocniciach na Slovensku za daný deň, neklesne pod 1000. “Prečo? Lebo si teraz nikto iný nezaslúži našu všemožnú podporu viac, ako títo naši hrdinovia dnešných dní. Denne im pod rukami zomierajú obete našej ľahostajnosti a sebectva … a oni napriek totálnemu vyčerpaniu bojujú za zdravie a životy. Viem, že finančná podpora je v tejto chvíli pre nich osobne tá najmenej dôležitá, napriek tomu verím, že veľmi správna,” informuje.

“Na záver by som v mene ľudí, ktorí si vážia mimoriadne nasadenie zdravotníkov na Covid oddeleniach, chcel im všetkým čo najúprimnejšie poďakovať. ĎAKUJEME
ps. Úplne najviac im pomôžeme tým, že budeme striktne dodržiavať všetky opatrenia,” upozorňuje Matovič.

Foto: Instagram/ igor_matovic_olano | Zdroj: Facebook/ Igor Matovič