Minister školstva Branislav Gröhling dnes definitívne vyhlásil rozhodnutie týkajúce sa maturitných skúšok. Konať sa nebudú. Mnohí žiaci sa tejto informácii potešia, ich životná skúška nebude čím si ušetria mnoho stresov, nuž vstup do vysokoškolského štúdia budú mať o to ťažšie. Avšak aktuálna pandemická situácia na Slovensku im to nedovoľuje.

V školskom roku 2020/2021 sa maturitné skúsky rušia. Známka z ústnej a praktickej maturity a jej teoretickej časti sa vypočíta podľa priemeru známok žiaka z predmetu takisto ako vlani. Oznámil to minister školstva Branislav Gröhling. „Známka žiaka bude odrážať jeho kontinuálnu prácu na strednej škole,“ povedal Gröhling, podľa ktorého je tým činom známka relevantným odrazom práce žiaka. „Ide o spravodlivé hodnotenie, zároveň má žiak možnosť požiadať o klasické hodnotenie,“ dodal.

Zdroj: Youtube/HN televízia/ Foto: FB/branislav.grohling/