Aj dnes si spríjemnime deň celkom vydareným vtipom. Cestuje skupinka manažérov a inžinierov vo vlaku. Každý manažér ma svoj cestovný lístok, inžinieri majú spolu iba jeden. Zrazu jeden z inžinierov zvolá:

 

Celý vtip ⇓⇓⇓ TU ⇓⇓⇓

Cestuje skupina inžinierov so skupinou managerov vo vlaku. Každý manager ma svoj cestovný lístok, inžinieri majú spolu iba jeden. Zrazu jeden z inžinierov zvolá:
„Ide revízor!“ a všetci inžinieri sa natlačia do jedného WC. Sprievodca skontroluje lístky managerov a vidí, že dvere na WC sú zamknuté. Zabúcha na dvere a zavolá:
„Cestovný lístok, prosím!“ Z WC sa pod dverami vysunie jeden lístok, sprievodca ho označí a spokojne odchádza.
Na spiatočnej ceste majú už aj manageri iba jeden lístok, no inžinieri nemajú, čuduj sa svete, žiadny. Jeden z managerov uvidí sprievodcu a zakričí: „Ide sprievodca!“ a všetci manageri sa natlačia do WC. Inžinieri pokojne odchádzajú na ďalšie WC.
Posledný z inžinierov, ešte než sa schová, zabúcha managerom na dvere a zvolá: „Cestovný lístok, prosím!“

 

Zdroj: somzena.sk