Je všeobecne známe, že našim rómskym spoluobčanom veľmi práca nevonia. Ich životný štýl je diametrálne odlišný ako ten náš, samozrejme, nehádžeme všetkých do jedného vreca. Ale v tomto vtipe máme tých lenivých, ktorí natrafia na pohotovú pani úradníčku a dopadnú takto!

 

VTIP:

Traja Rómovia na úrade práce. Prvý:
– Ja nemôžem robiť, hrozne sa mi trasú ruky.
– Zaradím vás do cukrovýroby, budete preosievať cukor.
– Ja tiež nemôžem robiť, – hovorí druhý, – mám jednu nohu kratšiu.
– Budete umývať schody, – odvetí úradníčka, – tam sa to vyrovná.
– Ani ja nemôžem robiť, vraví tretí, – mám padnutý žalúdok.
– Vy pôjdete umývať hajzle, tam sa vám zdvihne, – vraví úradníčka.