V aktuálnej pandemickej situácii si žiaci dlho v laviciach neposedia a prichádzajú tak o mnohé nielen dôležité vedomosti, ale aj spoločné chvíle so spolužiakmi. Predsa len, každý z nás si zaspomína na spoločné vylomeniny či príbehy s učiteľmi, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Presne ten sa vám objaví aj po prečítaní nasledujúceho vtipu zo školského prostredia.

 

VTIP:

Zdroj: Instagram