Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu bola uložená mastná pokuta vo výške viac ako 228 149 eur a to od Úradu pre verejné obstarávanie. Pokuta má súvisieť s uzavretím zmluvy na pripojenie škôl na internet cez projekt Infovek 2.

“Vzhľadom na to, že pripojenie niektorých škôl na internet naďalej zabezpečuje spoločnosť Slovak Telekom ako zmluvný partner projektu Infovek 2, ÚVO ukladá ministerstvu školstva pokuty opakovane. Pokuta vo výške 228 000 eur nebola uhradená a ministerstvo školstva zvažuje v tejto veci ďalšie právne kroky,” priznal rezort školstva.

Ministerstvo chce poskytnúť školám dátové služby v rámci podporovaných projektov ako je EDUNET_SK či SANET. Školy si môžu vybrať dátové pripojenie podľa seba. “Nové dátové pripojenie škôl zabezpečuje ministerstvo školstva prostredníctvom projektu EDUNET_SK. K februáru 2021 už bolo v rámci projektu EDUNET_SK zapojených 2099 škôl, v rámci projektu Infovek 2 evidujeme ešte približne 690 lokalít škôl,” uviedlo ministerstvo školstva.

Zdroj: cas.sk | Foto: Facebook/branislav.grohling