5 miliónová dotácia

Miliardár, zakladateľ známej SpaceX a výkonný riaditeľ spoločnosti Tesla Inc. Elon Musk, si za posledné roky urobil na internete dobré meno a stal sa cieľom mnohých očí. Od vypuknutia pandémie koronavírusu bol však mnohokrát kritizovaný pre jeho kontroverzné vyjadrenia na Twitteri. 

Reputáciu si však získal späť, po tom, čo 12. januára prispel neziskovej vzdelávacej organizácii Khan Academy. Neuveriteľná suma 5 miliónov je údajne zameraná na podporenie online vzdelávacieho systému.

Salman Khan, zakladateľ spomínanej organizácie, vydal video, v ktorom verejne ďakuje za štedrý dar a vysvetľuje ako toľké peniaze pomôžu zrýchliť ich rast a tým pomôžu aj miliónom študentom a učiteľom vzdelať sa v oblastiach vedy a techniky.

Khan Academy vyučuje formou krátkych video-lekcií a cvičebných úloh pre žiakov a taktiež poskytuje učebný materiál pre učiteľov. A to všetko zadarmo! Okrem angličtiny vyučujú aj v jazykoch ako španielčina či polština.

Zdroj/Video: YouTube