Aktuálne sa v Bratislave odohráva nebezpečný zásah všetkých záchranných zložiek, najmä polície. Na stavenisku na Chalupkovej ulici krátko po ôsmej hodine bola pri pyrotechnickom prieskume nájdená letecká bomba.

„Pyrotechnik okamžite odporučil evakuáciu okolitých budov, ako aj autobusovej stanice Mlynské Nivy. Policajti v súčasnosti vykonávajú na mieste potrebné úkony. V tejto súvislosti žiadame občanov aby sa vyhli danému miestu nálezu, priľahlým uliciam a keď sa nachádzajú na mieste aby sa riadili pokynmi polície,“ upozorňuje občanov aj na sociálnej sieti polícia Bratislava.

Taktiež vodičom odporúčajú vyhnúť sa týmto úsekom, pretože TIETO ULICE SÚ ÚPLNE UZAVRETÉ:

1 Landererova ulica

2 Mlynské nivy ( od križovatky Karadičova – Košická)

3 Čulenova ulica (úsek: Landererova ulica – Dostojevského rad)

4 Chalupkova ulica

5 Bottova ulica

6 Košická ulica (úsek: Mlynské nivy – Landererova)

Zdroj: Facebook/KRPZBA