Opatrenia, ktoré vláda zaviedla pred niekoľkými týždňami, prichádzali do platnosti postupne. Zákaz nočného vychádzania od 20:00 a nosenie respirátorov v obchodoch a MHD platí od 8.marca, od zajtra sa povinnosť ich nosenia rozšíri aj na interiéry. 

Úrad verejného zdravotníctva informoval, že medzi vhodné tvárové masky možno zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) však upozorňujú, že respirátory KN95 sa môžu od FFP2 líšiť napríklad vo svojom tvare, pretože je prispôsobený ázijskému typu.

Preto v mnohých prípadoch v našich podmienkach nemusí dostatočne priliehať k tvári nositeľa a môže dôjsť k zníženiu jeho účinnosti. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia „CE“ za ktorým nasleduje štvorčíslie. Ako zistiť, či ide o respirátor, ktorý spĺňa potrebné podmienky, približujeme v článku FFP2, KN95, N95: Ako rozoznať kvalitný respirátor?

Zdroj: podnikajte.sk | Foto: Pixabay, GoodMask