Hlavným spôsobom prenosu koronavírusu je podľa odborníkov kvapôčková infekcia. Vírus sa prenáša drobnými kvapôčkami vzdušnou cestou z človeka na človeka. Nákaza sa najrýchlejšie šíri pri kašľaní, kýchaní, ale aj rozprávaní. Svetová zdravotnícka organizácia ale prichádza s novými štúdiami!

Na oficiálnom Twitteri WHO organizácia oficiálne potvrdila, že koronavírus sa neprenáša vzduchom. Na to, aby ste sa ochránili, udržujte odstup od ostatných ľudí minimálne 1 meter, dezinfikujte povrchy, umývajte si ruky a vyhýbajte sa dotyku svojich očí, nosa a úst.

Keďže koronavírus môžu prenášať aj ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky, vyhýbajte sa aj miestam s vyššou koncentráciu ľudí a nevetraným priestorom. Okrem kvapôčkového prenosu sa vírusom môžete nakaziť aj kontaktom s infikovanými predmetmi. Dôsledne preto dodržiavajte hygienu rúk a neumytými rukami sa nikdy nedotýkajte úst, nosa ani okolia očí. Ruky si umývajte mydlom a vodou najmenej 30 sekúnd 🙂

Foto/Zdroj: Twitter