Situácia s koronavírusom je zatiaľ pod kontrolou, oddnes je ale v platnosti nový Covid automat, ktorý určuje podmienky aj v zelených okresoch. V oranžovej farbe sú okresy Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Všetky ostatné sú zelené. 

Nosenie rúšok zostáva aj naďalej povinné v interiéroch, v exteriéri povinné nie sú. Respirátor bude povinný až v čase, ak sa okres dostane do červenej, bordovej alebo čiernej farby.

Reštaurácie, bary a ostatné prevádzky si musia zvoliť, aký režim pre svojich hostí zvolia.  Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.

Kompletný prehľad opatrení

Športové podujatia – súťaže, limity pre športovcov:

Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu
Základ: maximálne 100 osôb
Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
Základ: maximálne 50 osôb
Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Kultúrne podujatia:

Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez limitu
OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri
Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez limitu
OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Svadby, kary, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Zelené okresy:
Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
Základ: nesmú sa konať

Prevádzky:
Doterajšie protipandemické opatrenia ostávajú v platnosti. Podrobnejšie pre jednotlivé prevádzky ich stanovuje vyhláška.

Taxislužby:
Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy: Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

Umelé kúpaliská:

Zelené okresy:bez limitu

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky
Základ: najviac 10 osôb

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.
Vleky a lanovky:
Zelené a oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: nesmú sa používať

Obchodné domy:

Zelené okresy:
bez limitu

Oranžové okresy:
najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

Hotely a podobné ubytovacie služby:

Zelené okresy:
bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: zatvorené

Reštaurácie a ostatné zariadenia verejného stravovania:

Zelené okresy:bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Fitness centrá:

Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
Základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
Základ: najviac 10 osôb

Múzeá, galérie, výstavné siene:

Zelené okresy:
bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
Základ: nesmie sa používať
Zdroj: ÚVZ, MZSR