Život na Slovensku sa pomaly vracia do starých koľají a aj keď to už zrejme nikdy nebude ako pred pandémiou koronavírusu, aspoň trocha sa priblížime normálnemu životu spred roka a pol. 

 

RÚŠKA A RESPIRÁTORY

V prvom a v druhom stupni ostražitosti (žlté a oranžové okresy) bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku. V ostatných okresoch je v interiéri povinný respirátor.
WELLNES (sauny, vírivky, kúpele, zábaly, akvaparky)
Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– zatvorené (okrem kúpeľov na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov)
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– zatvorené (okrem kúpeľov na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov)
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– jedna osoba na 15 m , najviac však 10 zákazníkov.
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
Podmienka pre interiérové služby akvaparkov:
– očkovanie (14 dní po 2. dávke mRNA, 4 týždne po 1. dávke vektorovej v., 14 dní po 1. dávke ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19) alebo testovanie (najviac 72 hodinový PCR/LAMP test alebo najviac 24 hodinový AG test)

DIVADELNÉ, HUDOBNÉ, FILMOVÉ A INÉ umelecké prevádzky

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– zatvorené
Červené okresy (II. Stupeň varovania):
– iba sediace publikum – max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri, konzumácia iba v exteriéri
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– iba sediace publikum – max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, konzumácia iba v exteriéri
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
– konzumácia aj v interiéri – max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– pre sedenie v interiéri max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri konzumácia aj v interiéri – max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy).
Zelené okresy (Monitoring)
– v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1000 ľudí.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– max. 6 zákazníkov
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– max. 10 zákazníkov
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– max.10 zákazníkov
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– max. 30 % kapacity
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– 50 % kapacity

KABÍNKOVÉ LANOVKY

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– Zakázané
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
– kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25 % kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
– kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25 % kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,
– kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50 % kapacity alebo členmi jednej domácnosti.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– kabínkové lanovky bez kapacitných obmedzení
Zelené okresy (Monitoring):
– kabínkové lanovky bez kapacitných obmedzení

UBYTOVANIE V HOTELOCH ČI PENZIÓNOCH

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– kapacita izieb max. 2 dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– kapacita izieb nie je obmedzená.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– kapacita izieb nie je obmedzená.
Zelené okresy (Monitoring):
– kapacita izieb nie je obmedzená.

REŠTAURÁCIE A KAVIARNE

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
– povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi),
– konzumácia jedla a nápojov len po sediačky
povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
– povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi),
– konzumácia jedla a nápojov len po sediačky,
– povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
– povolené letné terasy (2 metre medzi stolmi),
– konzumácia jedla a nápojov len po sediačky,
– povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– povolené interiérové sedenie a konzumácia,
– obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
– odstup 2 metre medzi stolmi,
– povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– povolené interiérové sedenie a konzumácia,
– obsadenie jedného stolu najviac 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,
– odstup 2 metre medzi stolmi,
– povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.
Zelené okresy (Monitoring)
– počet zákazníkov v prevádzke a pri jednom stole nie je obmedzený,
– povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.

FITNESS CENTRÁ

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2.
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2.
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2.
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.
Zelené okresy (Monitoring):
– 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.

GALÉRIE, MÚZEÁ, VÝSTAVY

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– len individuálne prehliadky.
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– len individuálne prehliadky.
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb.
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb.
Zelené okresy (Monitoring):
– prehliadky bez kapacitných obmedzení.

Divadelné, hudobné, filmové a iné UMELECKÉ HROMADNÉ PODUJATIA

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– zakázané.
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
– evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
– maximálna kapacita 50% zákazníkov a maximálne 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,
– minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností,
– zakázané státie obecenstva,
– neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení.
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
– evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
– maximálna kapacita 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
– minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi, resp. osobami z rôznych domácností,
– zakázané státie obecenstva,
– neorganizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení.
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
– evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
– maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
– minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,
– státie zákazníkov- maximálna kapacita do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,
– konzumácia jedla v kinosálach je zakázaná,
– konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch – max 4 osoby pri stole, rozostupy medzi stolmi 2 m.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– prekrytie úst a nosa počas celého podujatia,
– evidovať 2 týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka,
– maximálna kapacita 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov,
– v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,
– minimálne 1 voľné miesto medzi zákazníkmi,
– státie zákazníkov, maximálna kapacita do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,
– konzumácia jedla v kinosálach je zakázaná,
– konzumácia jedla a nápojov v iných priestoroch – max 6 osôb pri stole, rozostupy 2 m.
Zelené okresy (Monitoring):
– prekrytie úst a nosa,
– maximálna kapacita do počtu 1000 účastníkov v exteriéri alebo 500 účastníkov v interiéri.

SVADOBNÉ HOSTINY, kary, oslavy, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania

Bordové okresy (III. stupeň varovania):
– zakázané
Červené okresy (II. stupeň varovania):
– zakázané
Ružové okresy (I. stupeň varovania):
– v 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb
(! nemôžu sa uskutočniť v interiéri reštaurácií, keďže tie sú v ružových okresoch zatvorené)
Oranžové okresy (II. stupeň ostražitosti):
– interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
Žlté okresy (I. stupeň ostražitosti):
– interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb
Zelené okresy (Monitoring):
– státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1 000 osôb o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1 000 osôb
Podmienka:
Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19.

Zdroj: hitky.sk