Vyhradený čas pre seniorov, ktorý býva od 9:00 do 11:00 v potravinách či drogériách, bude po novom určený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Spresňuje sa aj definícia podmienok, za ktorých môžu liečebné kúpele poskytovať služby.

Zmeny začínajú platiť od pondelka 8. marca. Vyhradený čas pre osoby nad 65 rokov bude aj pre osoby s ťažkým postihnutím a ich sprievodcov. “Preukazovať sa budú preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,” uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá upravuje činnosť maloobchodných prevádzok a služieb a organizáciu hromadných podujatí, uvádza podmienky, za ktorých budú môcť liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytovať služby. Pôjde iba o liečbu, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

“Takýmto spresnením chceme zamedziť možnému obchádzaniu, a to tak, aby kúpele nemohli využiť vlastného lekára na vypracovanie návrhov na liečbu bez reálnej indikácie, čím je možné kryť wellness pobyty,” poznamenala hovorkyňa Račková.

Zdroj: cas.sk | Foto: pixabay.com