Od pondelka 15. februára sa povinnosť nosenia respirátorov vzťahuje na všetky interiéry, okrem vlastnej domácnosti! V exteriéroch je povolené prekrytie dýchacích ciest bežným rúškom, či šatkou.

„V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou,”  informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Na povinné nosenie respirátorov sa vzťahujú výnimky ktoré sa týkajú:

  • Detí do 6 rokov
  • Osoby s poruchami autistického spektra či osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
  • Osoby vykonávajúce šport.
  • Fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania či na nevestu a ženícha pri sobáši. Rovnako platí pre výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu.
  • Tlmočníkov pri posunkovej reči v rámci výkonu povolania a tiež pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
  • Zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži. Platí to aj na zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Všetky tieto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.

Zdroj: UVZSR