Ak máte chuť precvičiť si mozog na ďalšej z obrázkových optických hádaniek, máme pre vás jednu poriadne zložitú. Bude vám stačiť jeden pohľad na nasledujúci hlavolam, aby ste zistili, ktorá zo žien nie je v radostnom očakávaní? 

 

Dobre sa zapozerajte na nasledujúci obrázok a pokúste sa tipnúť si, ktorá z nasledujúcich dám tehotenstvo len predstiera. Správnu odpoveď aj s vysvetlením sa dozviete na nasledujúcej strane.

Ktorá zo žien nie je tehotná?