Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica navrhuje pomôcť rodinám zamestnancov ako aj SZČO, ktorí v čase pandémie prišli o prácu a tým pádom ich príjmy sú minimálne.

Aj keď vláda zaručila pomoc takýmto rodinám, zatiaľ situácia nevyzerá ružovo. Inštitút navrhuje, že tí, ktorí z kompenzácie zo strany vlády za posledných 12 mesiacov stratili v priemere 2 800 EUR, a v prípade oboch rodičov je tá suma dvojnásobná, riešenie.

Paušálne príspevky sú najrýchlejšou a najjednoduchšou formou pomoci. Komplikovanejšie modely pomoci by mohli zlyhať na neschopnosti štátu rýchlo a správne analyzovať dáta a rýchlo implementovať zmeny v informačných systémoch. Myslíme si, že benefit rýchleho prísunu peňazí, ktorý sa okamžite prejaví vo zvýšenej spotrebe, preváži prípadnú zníženú adresnosť takejto pomoci,“ hovorí Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica.

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica konkrétne navrhuje:

  • Bez zbytočného papierovania počas marca 2021 vyplatiť každej domácnosti jednorazový pandemický príspevok 300 EUR na každé dieťa.
  • S účinnosťou od marca 2021 až do skončenia núdzového stavu zaviesť pravidelný mesačný pandemický príspevok vo výške 100 EUR na každé dieťa.

Najľahším riešením ako tieto príspevky vyplácať by bolo formou navýšenia prídavku na dieťa o sumu 300, resp. 100 EUR.

Zdroj: www.istroanalytica.sk | Foto: Pixabay.com